Postcoderoos

Hoe werkt het?

Het werkingsprincipe van postcoderoosregelingen is als volgt; bewoners/bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting in een postcodegebied dat grenst aan de postcode waar de panelen komen te liggen (de productielocatie) kunnen deelnemen aan het project. Afhankelijk dus van de productielocatie kunnen leden van de coöperatie wel of niet deelnemen aan het project. Zonnedaken DEC probeert de productielocaties zodanig te kiezen dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Deventer deel kunnen nemen.

Postcoderups

Bijvoorbeeld, het zonnedak staat in een bepaald 4-cijferig postcodegebied. Alle deelnemers moeten ofwel in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden. De productie-installatie kan in het midden van de postcoderoos gerealiseerd worden of in één van de ‘blaadjes’ van de roos. In dat laatste geval wordt het ook wel de postcoderups genoemd. De deelnemers moeten allemaal binnen de vastgestelde postcoderoos wonen of gevestigd zijn. Bedrijven die in de postcoderoos gevestigd zijn mogen als lid in de energiecoöperatie meedoen, onder de voorwaarde dat ze een kleinverbruikersaansluiting hebben.

Oude vs nieuwe regeling

Hieronder wordt ingegaan op het verschil tussen de oude en nieuwe postcoderoosregeling. 

De oude postcoderoosregeling ging uit van het benutten van fiscale voordelen voor deelnemers (investeerders). In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. Doordat energiebelasting wordt vermeden is het fiscaal interessant om te investeren in een capaciteit die overeenkomt met het eigen verbruik.

In de nieuwe regeling valt de koppeling tussen de opwek en verbruik volledig weg waardoor er geen optimum is in de aanschaf van het aantal panelen voor een deelnemer.