Update project Zonnedaken

Beste meneer/mevrouw,

U heeft in het verleden aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan onze Zonnedak-projecten. Middels deze e-mail willen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en vorderingen binnen het project.

We staan aan de vooravond voor een definitieve ‘go’ met betrekking tot de realisatie van zes zonprojectlocaties. Deze maand (april) willen we de overeenkomsten met de dak-eigenaren sluiten en gaan we de laatste hand leggen aan de deelnemersoverkomst. Hiermee weet u precies waar u aan toe bent bij deelname aan een van de zes projecten.     

Met het oprichten van de Zonnedaken DEC coöperatie U.A. heeft de Deventer Energie Coöperatie een nieuwe ‘dochter-coöperatie’ opgericht. In deze nieuwe coöperatie willen we de projecten gaan realiseren zodat de geldstromen gescheiden blijven van de ‘moeder-coöperatie’. Voor u als potentiële deelnemers  zal dit geen veranderingen met zich meebrengen.

Van twee van de zes projecten wachten we nog op een transportakkoord van Enexis om te mogen terugleveren aan het net. De netcongestie problematiek maakt dat Enexis een lijst van aanvragers afwerkt en per aanvraag bekijkt of er nog ruimte is op het elektriciteitsnet. Overigens verwachten wij dat dit, gezien de hoge vraag, hier in de stad Deventer uiteindelijk geen belemmering op zal leveren. Helaas kunnen we nu niet veel meer dan afwachten.   

We kunnen u ook melden dat de vorige projectleider wegens gezondheidsklachten afscheid heeft genomen van zijn functie. We hebben inmiddels een nieuwe projectleider weten te vinden met ruimte ervaring met het realiseren van postcoderoosprojecten.

Door deze wisseling hebben we u een tijd niet op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen het project. Onze excuses hiervoor.

Voor de laatste stand van zaken verwijs ik u graag door naar de website www.zonnedakendec.nl

Komende maand komen we bij u terug met een nieuwe projectupdate en de definitieve informatie aangaande deelname.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep  zonne-energie,

Knillis van der Burg

Bestuurslid zonnedaken

email: kvdburg@deventerenergie.nl

mob: +31 (0)6 252 77 0 77

Deventer Energie Coöperatie U.A.
Grote Kerkhof 1 (Duurzaamheidscentrum)

7411 KT Deventer