Goedgekeurd!

SCE goedgekeurd

De ontwikkeling van het zonproject ‘Zonnedaken DEC’ is in volle gang. Afgelopen april zijn er zes locaties aangevraagd bij de SCE regeling (opvolger Postcoderoosregeling). Het goede nieuws is dat recent alle zes aanvragen zijn goedgekeurd! Nu deze subsidie is beschikt is de werkgroep momenteel hard aan het werk om de structuur, financiering en de organisatie op poten te zetten.

Lagere inleg deelnemers door financieringsvorm

Wat betreft de investering zijn we aan het kijken om met (deels) externe financiering de projecten mee te bekostigen. Deze financiering is inmiddels aangevraagd bij het Energiefonds Overijssel (EFO) en toegekend. De eigen inbreng van de deelnemers wordt hiermee verlaagd en daarmee willen we als DEC meer bewoners interesseren om deel te nemen in (toekomstige) zonnedakprojecten. Tevens kunnen we de komende jaren deze financiering gebruiken om nieuwe projecten (deels) mee te realiseren.

Projectopzet

We streven ernaar om op korte termijn de projectopzet rond te hebben. Daarmee kunnen we aangeven wat de voorwaarden en baten zullen zijn voor de deelnemers.