Zonnedaken in Deventer

Wilt u bijdragen aan het duurzame zonne-energie opwekken in de gemeente Deventer, meer zwarte daken voorzien van zonpanelen en profiteren van een mooi rendement? Dan is het zoncollectief de oplossing! Zonnedaken Deventer Energie Coöperatie biedt u de mogelijkheid om laagdrempelig te investeren in het opwekken van zonne-energie en daarbij te profiteren van een goed rendement.

Aan de slag!

Vanaf begin 2021 werkt de Deventer Energie Coöperatie aan de ontwikkeling om daken in de gemeente Deventer te voorzien van zonnepanelen. Dit doen we middels de SCE regeling (postcoderoos). Zonne-energie voor en door Deventeraren!

Speciaal voor dit initiatief is een nieuwe coöperatie opgericht. Met de Zonnedaken DEC Coöperatie scheppen we meer mogelijkheden om de dakprojecten te kunnen realiseren.

In september 2021 zijn aan 5 projectlocaties subsidies toegekend en wordt er momenteel hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen om te starten met de realisatie. De komende tijd zullen meer projectlocaties worden ontwikkeld. Nieuwe locaties worden aangekondigd op deze website.

Heeft u interesse om mee te doen? Schrijf u dan geheel vrijblijvend in via deze website en we houden u op de hoogte van de vorderingen.

De laatste ontwikkelingen

Schrijf u hier in

Inschrijving is vrijblijvend

  Project Zonnedaken DEC

  Bij Zonnedaken DEC kunnen particulieren en bedrijven investeren in het duurzaam opwekken van zonne-energie dat gerealiseerd wordt in een zogenaamde ‘postcoderoos’ (kern met aangrenzende postcodes). De regeling is bedoeld voor leden van energie coöperaties die willen bijdragen aan het vergroten van duurzame energie opwek in hun regio.

  Door te investeren in dit project maakt u duurzame energie opwek mogelijk in de gemeente Deventer!

  Bepaal uw deelname

  Als deelnemer kunt u kiezen uit een of twee Zondelen om meer duurzame zonne-energie mogelijk te maken. Eén Zondeel bevat een 7 zonnepanelen met een jaarlijkse elektriciteitsproductie van circa 2300 kWh. Omwille van een minimaal vereist aantal deelnemers kunt u maximaal 2 Zondelen per daklocatie aanschaffen.

  1 Zondeel

  Bestaat uit 7 zonnepanelen (2,5 kWp) waarbij u jaarlijks circa 2300 kWh duurzame elektriciteit opwekt. Dit pakket kost eenmalig € 450,-.

  2 Zondelen

  Bevat 14 panelen (5 kWp = 4600 kWh per jaar) en kosten eenmalig € 900,-.


  De projecten

  Ludgerus

  KEI 13

  Kulturhus

  Subsidieregeling

  Een postcoderoosregeling is een subsidieregeling met een duur van 15 jaar. De overheid stimuleert gedurende deze periode iedere geproduceerde kWh stroom met een subsidie bovenop de verkoopprijs van de elektriciteit.

  De totale inkomsten van een productielocatie worden via de Zonnedaken Deventer Energie Coöperatie, naar rato van de inleg, weer herverdeelt onder de deelnemers.

  Vermogen en aantal deelnemers per project

  Om een project te kunnen realiseren is een minimum en maximum vermogen vast gesteld. Voor de categorie zonne-energie zit dit tussen de 15 en 300 kWp. Dit komt overeen met ongeveer 45 tot 900 panelen per locatie.

  Ook voor het minimum aantal deelnemers is een eis gesteld. Zo moet bij iedere 5 kWp minimaal 1 deelnemer zijn.